TRANSAKSI E-PERKHIDMATAN

Bil

e-Perkhidmatan

Jan % Feb % Mac % Apr % Mei % Jun % Jumlah %

1

e-Bayar

4121

62 3255 55 1829 53 1282 52 882 46 742 50 12111 55

2

e-Aduan 681 11 601 10 869 25 742 30 702 38 587 39 4182 19

3

e-Cukai 1543 24 1791 30 310 9 247 10 171 9 95 6 4157 19

4

e-Kompaun 12 1 28 1 14 1 2 1 3 1 59 1

5

e-Penyerahan 60 1 125 2 193 6 104 4 56 3 30 2 568 3

6

e-Pemprosesan 60 1 125 2 193 6 104 4 56 3 30 2 568 3
7 Maklumbalas / Komen Portal MPSepang

TOTAL 6477 100 5925 100 3408 100 2479 100 1869 100 1487 100 21645 100

**Pencapaian transaksi e-Perkhidmatan akan dikemaskini pada awal setiap bulan berikutnya.**

Bil

e-Perkhidmatan

Jul % Ogos % Sep % Okt % Nov % Dis % Jumlah %

1

e-Bayar 1626 49 1626 49

2

e-Aduan 569 17 569 17

3

e-Cukai 973 29 973 29

4

e-Kompaun 1 1 1 1

5

e-Penyerahan 79 2 79 2

6

e-Pemprosesan 79 2 79 2
7 Maklumbalas / Komen Portal MPSepang

TOTAL 3327 100 3327 100

**Pencapaian transaksi e-Perkhidmatan akan dikemaskini pada awal setiap bulan berikutnya.**