AHLI MAJLIS

Majlis Perbandaran Sepang,
Persiaran Semarak Api, Cyber 1,
 63200 Cyberjaya, Selangor Darul Ehsan.
Telefon              : 03 – 83190200
Sambungan      : 03 – 83190201

Faksimile          : 03 – 83190220
Telefon Bimbit  :
e-Mel                :[email protected]

Keanggotaan Jawatankuasa

 • Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC)
 • Jawatankuasa Infrastruktur Dan Kemudahan Awam
 • Jawatankuasa Kewangan
 • Jawatankuasa Kawalan Perniagaan Dan Kesihatan
 • Jawatankuasa Pengindahan Bandar, Perumahan, Pengurusan Bangunan Dan Binaan Tanpa Izin
 • Jawatankuasa Perkhidmatan Dan Teknologi Maklumat
 • Jawatankuasa Kemasyarakatan, Alam Sekitar, Sukan Dan Pelancongan
 • Jawatankuasa Sebutharga
 • Jawatankuasa Tender
 • Jawatankuasa Perunding Penduduk (JPP) 
 • Pihak Berkuasa Melantik
 • Lembaga Tatatertib

Pusat Khidmat Ahli Majlis,
Majlis Perbandaran Sepang,
Persiaran Semarak Api, Cyber 1,
63200 Cyberjaya, Selangor Darul Ehsan.

Telefon              : 03 – 83190207
Faksimile           : –
Telefon Bimbit   : 01
2 – 3818078
e-Mel                 : drtj-am@mpsepang.gov.my

Keanggotaan Jawatankuasa

 • Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC)
 • Jawatankuasa Infrastruktur Dan Kemudahan Awam
 • Jawatankuasa Kewangan
 • Jawatankuasa Perunding Penduduk (JPP)

Pengerusi JPP Zon : Cyberjaya

Pusat Khidmat Ahli Majlis,
Jalan Besar Dengkil,
43800 Dengkil,
Selangor Darul Ehsan.
Telefon               : 03 – 89273135 
Faksimile           : –
Telefon Bimbit    : 017 – 2036801
e-Mel                  : [email protected]

Keanggotaan Jawatankuasa

 • Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC)
 • Jawatankuasa Kewangan
 • Jawatankuasa Perkhidmatan Dan Teknologi Maklumat
 • Jawatankuasa Sebutharga
 • Jawatankuasa Tender
 • Jawatankuasa Perunding Penduduk (JPP)

Pengerusi JPP Zon : Timah Langat

Pusat Khidmat Ahli Majlis,
No 1 & 2 Medan Selera Sepang,
Jalan Ladang, Pekan Sepang,
43900 Sepang, Selangor Darul Ehsan.

Telefon                : 03 – 31422000
Faksimile             : 03 – 31422001
Telefon Bimbit     : 012 – 6633184
e-Mel                   : lwikkam@mpsepang.gov.my

Keanggotaan Jawatankuasa

 • Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC)
 • Jawatankuasa Kewangan
 • Jawatankuasa Perkhidmatan Dan Teknologi Maklumat
 • Jawatankuasa Perunding Penduduk (JPP)

Pengerusi JPP Zon : KLIA 

Pusat Khidmat Ahli Majlis,
No 2.12 & 2.13, Kompleks Niaga Sungai Merab,
Kampung Sungai Merab Luar,
43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan.
Telefon                : 03 – 89264175
Faksimile            : 03 – 89264177
Telefon Bimbit     : 019 – 2668499
e-Mel                   : zulkarnainam@mpsepang.gov.my

Keanggotaan Jawatankuasa

 • Jawatankuasa Kewangan
 • Jawatankuasa Kawalan Perniagaan Dan Kesihatan
 • Jawatankuasa Perkhidmatan Dan Teknologi Maklumat
 • Jawatankuasa Sebutharga
 • Jawatankuasa Tender
 • Jawatankuasa Perunding Penduduk (JPP)

Pengerusi JPP Zon :  Desa Putra 

Pusat Khidmat Ahli Majlis,
No 1 & 2 Medan Selera Sepang,
Jalan Ladang,Pekan Sepang,

43900 Sepang, Selangor Darul Ehsan. 

Telefon               : 03 – 31422000
Faksimile           : 03 – 31422001
Telefon Bimbit    : 019 – 6647418
e-Mel                  : sivakumar-am@mpsepang.gov.my

Keanggotaan Jawatankuasa

 • Jawatankuasa Kewangan
 • Jawatankuasa Kawalan Perniagaan Dan Kesihatan
 • Jawatankuasa Perkhidmatan Dan Teknologi Maklumat
 • Jawatankuasa Sebutharga
 • Jawatankuasa Tender
 • Jawatankuasa Perunding Penduduk (JPP)

Pengerusi JPP Zon : Sepang

Pusat Khidmat Ahli Majlis,
Persiaran BBST, 
Bandar Baru Salak Tinggi,
43900 Sepang, Selangor Darul Ehsan.

Telefon              : 03 – 87061409
Faksimile          : –

Telefon Bimbit   : 016 – 6319737
e-Mel                 : [email protected]

Keanggotaan Jawatankuasa

 • Jawatankuasa Kawalan Perniagaan Dan Kesihatan
 • Jawatankuasa Pengindahan Bandar, Perumahan, Pengurusan Bangunan Dan Binaan Tanpa Izin
 • Jawatankuasa Perkhidmatan Dan Teknologi Maklumat
 • Jawatankuasa Audit Dan Pengurusan Korporat
 • Jawatankuasa Perunding Penduduk (JPP)

Pengerusi JPP Zon : BBST Selatan

Pusat Khidmat Ahli Majlis,
No 44, Tingkat Bawah,

Jalan Warisan Megah 1/4,
Kota Warisan,

43900 Sepang, Selangor Darul Ehsan.
Telefon              : 03 – 87062576

Faksimile           : 03 – 87062578
Telefon Bimbit   : 016 – 3355017
e-Mel                 : [email protected]

Keanggotaan Jawatankuasa

 • Jawatankuasa Infrastruktur Dan Kemudahan Awam
 • Jawatankuasa Kawalan Perniagaan Dan Kesihatan
 • Jawatankuasa Kemasyarakatan, Alam Sekitar, Sukan Dan Pelancongan
 • Jawatankuasa Audit Dan Pengurusan Korporat
 • Jawatankuasa Perunding Penduduk (JPP)

Pengerusi JPP Zon : Kota Warisan

Pusat Khidmat Ahli Majlis,
Taman Ayer Hitam Permai,
43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan.

Telefon               : 03 – 89263220 
Faksimile           : 03 – 89263220
Telefon Bimbit    : 012 – 4930259
e-Mel                  : shaffeeam@mpsepang.gov.my

Keanggotaan Jawatankuasa

 • Jawatankuasa Kawalan Perniagaan Dan Kesihatan
 • Jawatankuasa Perkhidmatan Dan Teknologi Maklumat
 • Jawatankuasa Kemasyarakatan, Alam Sekitar, Sukan Dan Pelancongan
 • Jawatankuasa Sebutharga
 • Jawatankuasa Tender
 • Jawatankuasa Perunding Penduduk (JPP)

Pengerusi JPP Zon : Sepang Utara

Pusat Khidmat Ahli Majlis,
Jalan Kenanga 20,
Taman Dengkil Jaya,
43800 Dengkil, Selangor Darul Ehsan.

Telefon              : 03 – 87680896
Faksimile           : 03 – 87680895
Telefon Bimbit   : 019 – 3310937
e-Mel                 : [email protected]

Keanggotaan Jawatankuasa

 • Jawatankuasa Infrastruktur Dan Kemudahan Awam
 • Jawatankuasa Kewangan
 • Jawatankuasa Kemasyarakatan, Alam Sekitar, Sukan Dan Pelancongan
 • Jawatankuasa Perunding Penduduk (JPP)

Pengerusi JPP Zon : Sri Dengkil

Pusat Khidmat Ahli Majlis,
No 48A, Jalan Pasar,
Pekan Sungai Pelek,
43950 Sungai Pelek, Selangor Darul Ehsan.
Telefon               : 03 – 31413436
Faksimile           : 03 – 31413436
Telefon Bimbit    : 012 – 6238555
e-Mel                  : [email protected]

Keanggotaan Jawatankuasa

 • Jawatankuasa Infrastruktur Dan Kemudahan Awam
 • Jawatankuasa Pengindahan Bandar, Perumahan, Pengurusan Bangunan Dan Binaan Tanpa Izin
 • Jawatankuasa Perkhidmatan Dan Teknologi Maklumat
 • Jawatankuasa Perunding Penduduk (JPP) 

Pengerusi JPP Zon : Sungai Pelek

Pusat Khidmat Ahli Majlis,
Balai Raya Kemasyarakatan,
Taman PKNS Salak,
43900 Sepang, Selangor Darul Ehsan.
Telefon                : 03 – 87060778
Faksimile             : –
Telefon Bimbit    : 019 – 3300818
e-Mel                  : [email protected]

Keanggotaan Jawatankuasa

 • Jawatankuasa Kewangan
 • Jawatankuasa Perkhidmatan Dan Teknologi Maklumat
 • Jawatankuasa Kemasyarakatan, Alam Sekitar, Sukan Dan Pelancongan
 • Jawatankuasa Perunding Penduduk (JPP) 

Pengerusi JPP Zon : Salak

Pusat Khidmat Ahli Majlis,
No 55, Jalan Perling 2,
Pantai Sepang Putra,
43950 Sungai Pelek, Selangor Darul Ehsan.
Telefon            : 03 – 31414227
Faksimile         : 03 – 31414231
Telefon Bimbit : 019 – 2927045
e-Mel               : vijayaranyam@mpsepang.gov.my

Keanggotaan Jawatankuasa

 • Jawatankuasa Infrastruktur Dan Kemudahan Awam
 • Jawatankuasa Pengindahan Bandar, Perumahan, Pengurusan Bangunan Dan Binaan Tanpa Izin
 • Jawatankuasa Kemasyarakatan, Alam Sekitar, Sukan Dan Pelancongan
 • Jawatankuasa Perunding Penduduk (JPP) 

Pengerusi JPP Zon : Sepang Putra

Pusat Khidmat Ahli Majlis,
Dewan Orang Ramai Hulu Chuchoh,
43950 Sungai Pelek, Selangor Darul Ehsan.
Telefon               : –
Faksimile           : –
Telefon Bimbit    : 019 – 3511415
e-Mel                  : norashikinam@mpsepang.gov.my

Keanggotaan Jawatankuasa

 • Jawatankuasa Kawalan Perniagaan Dan Kesihatan
 • Jawatankuasa Pengindahan Bandar
 • Jawatankuasa Kemasyarakatan Dan Pelancongan
 • Jawatankuasa Perunding Penduduk (JPP)

Pengerusi JPP Zon : Banghuris

Pusat Khidmat Ahli Majlis,
No 6G, Jalan Kenanga 1/7,
Salak Perdana,
Bandar Baru Salak Tinggi,
43900 Sepang,

Selangor Darul Ehsan.
Telefon               : 03 – 87061409
Faksimile            : –
Telefon Bimbit    : 013 – 5774618
e-Mel                  : [email protected]

Keanggotaan Jawatankuasa

 • Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC)
 • Jawatankuasa Kewangan
 • Jawatankuasa Perkhidmatan Dan Teknologi Maklumat
 • Jawatankuasa Perunding Penduduk (JPP) 
 • Pihak Berkuasa Melantik

Pengerusi JPP Zon : BBST Utara

Pusat Khidmat Ahli Majlis,
2A, Tkt Satu,
Jalan PP 2/4,
Taman Putra Prima,
47100 Puchong, Selangor Darul Ehsan.

Telefon                : 03 – 80510565
Faksimile             : –
Telefon Bimbit     : 012 – 3000370
e-Mel                   : [email protected]

Keanggotaan Jawatankuasa

 • Jawatankuasa Kewangan
 • Jawatankuasa Pengindahan Bandar, Perumahan, Pengurusan Bangunan Dan Binaan Tanpa Izin
 • Jawatankuasa Perkhidmatan Dan Teknologi Maklumat
 • Jawatankuasa Perunding Penduduk (JPP) 

Pengerusi JPP Zon : Bandar Bukit Puchong

Pusat Khidmat Ahli Majlis,
No. 7, Tingkat 1,
Jalan Ambar, Taman Ambar,
43900 Dengkil, Selangor Darul Ehsan.

Telefon               : 03 – 87601560
Faksimile           : –
Telefon Bimbit    : 017 – 3187231
e-Mel                  : [email protected]

Keanggotaan Jawatankuasa

 • Jawatankuasa Infrastruktur Dan Kemudahan Awam
 • Jawatankuasa Kawalan Perniagaan Dan Kesihatan
 • Jawatankuasa Kemasyarakatan, Alam Sekitar, Sukan Dan Pelancongan
 • Jawatankuasa Perunding Penduduk (JPP) 

Pengerusi JPP Zon :  Arked

Pusat Khidmat Ahli Majlis,
2A, Tkt Satu, Jalan PP 2/4,
Taman Putra Prima,
47100 Puchong, Selangor Darul Ehsan.
Telefon               : 03 – 80510565
Faksimile           :  – 
Telefon Bimbit    : 016 – 2363176
e-Mel                  : [email protected]

Keanggotaan Jawatankuasa

 • Jawatankuasa Infrastruktur Dan Kemudahan Awam
 • Jawatankuasa Kawalan Perniagaan Dan Kesihatan
 • Jawatankuasa Kemasyarakatan, Alam Sekitar, Sukan Dan Pelancongan
 • Jawatankuasa Perunding Penduduk (JPP) 

Pengerusi JPP Zon :  Taman Mas

Pusat Khidmat Ahli Majlis,
Tingkat 1, Dewan Orang Ramai,
Desa Pinggiran Putra,
43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan.
Telefon               : 03 – 89273135
Faksimile           : 03 – 89273139
Telefon Bimbit    : 016 – 3300014
e-Mel                  : [email protected]

Keanggotaan Jawatankuasa

 • Jawatankuasa Pengindahan Bandar, Perumahan, Pengurusan Bangunan Dan Binaan Tanpa Izin
 • Jawatankuasa Perkhidmatan Dan Teknologi Maklumat
 • Jawatankuasa Perunding Penduduk (JPP) 
 • Jawatankuasa Audit Dan Pengurusan Korporat

Pengerusi JPP Zon :  Desa Pinggiran

Pusat Khidmat Ahli Majlis,
Dewan Orang Ramai Pulau Meranti,
47130 Puchong,
Selangor Darul Ehsan.
Telefon               :  – 
Faksimile           :  – 
Telefon Bimbit    : 016 – 9147772
e-Mel                  : [email protected]

Keanggotaan Jawatankuasa

 • Jawatankuasa Kawalan Perniagaan Dan Kesihatan
 • Jawatankuasa Pengindahan Bandar, Perumahan, Pengurusan Bangunan Dan Binaan Tanpa Izin
 • Jawatankuasa Kemasyarakatan, Alam Sekitar, Sukan Dan Pelancongan
 • Jawatankuasa Perunding Penduduk (JPP) 

Pengerusi JPP Zon :  Pulau Meranti

Pusat Khidmat Ahli Majlis,
18, 18-1, Jalan D’Alpinia 10,
Taman D’Alpinia,
47120 Puchong, Selangor Darul Ehsan.
Telefon               : 03 – 89581808
Faksimile           :  – 
Telefon Bimbit    : 017 – 2266303
e-Mel                  : [email protected]

Keanggotaan Jawatankuasa

 • Jawatankuasa Infrastruktur Dan Kemudahan Awam
 • Jawatankuasa Kewangan
 • Jawatankuasa Pengindahan Bandar, Perumahan, Pengurusan Bangunan Dan Binaan Tanpa Izin
 • Jawatankuasa Perunding Penduduk (JPP) 

Pengerusi JPP Zon :  Sierra Putri

Pusat Khidmat Ahli Majlis,
Jalan Putra Perdana 1A,
Dewan Orang Ramai Putra Perdana,
47130 Puchong, Selangor Darul Ehsan.
Telefon               : 03 – 83196441
Faksimile           : 03 – 83196250
Telefon Bimbit    : 016 – 2480808
e-Mel                  : [email protected]

Keanggotaan Jawatankuasa

 • Jawatankuasa Infrastruktur Dan Kemudahan Awam
 • Jawatankuasa Kawalan Perniagaan Dan Kesihatan
 • Jawatankuasa Perunding Penduduk (JPP) 
 • Jawatankuasa Audit Dan Pengurusan Korporat

Pengerusi JPP Zon :  Putra Perdana

Pusat Khidmat Ahli Majlis,
No. 11, Kedai PLB,
Kg. Jenderam Hulu,
43800 Dengkil, Selangor Darul Ehsan.
Telefon               : 03 – 87680510
Faksimile           : 03 – 87680513
Telefon Bimbit    : 011 – 37238673
e-Mel                  : [email protected]

Keanggotaan Jawatankuasa

 • Jawatankuasa Infrastruktur Dan Kemudahan Awam
 • Jawatankuasa Kawalan Perniagaan Dan Kesihatan
 • Jawatankuasa Pengindahan Bandar, Perumahan, Pengurusan Bangunan Dan Binaan Tanpa Izin
 • Jawatankuasa Perunding Penduduk (JPP) 
 • Jawatankuasa Audit Dan Pengurusan Korporat

Pengerusi JPP Zon :  Jenderam

Pusat Khidmat Ahli Majlis,
No 2.12 & 2.13, Kompleks Niaga Sungai Merab,
Kampung Sungai Merab Luar,
43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan.
Telefon               : 03 – 89264175
Faksimile           : 03 – 89264177
Telefon Bimbit    : 011 – 16056681
e-Mel                  : [email protected]

Keanggotaan Jawatankuasa

 • Jawatankuasa Kewangan
 • Jawatankuasa Pengindahan Bandar, Perumahan, Pengurusan Bangunan Dan Binaan Tanpa Izin
 • Jawatankuasa Kemasyarakatan, Alam Sekitar, Sukan Dan Pelancongan
 • Jawatankuasa Perunding Penduduk (JPP)

Pengerusi JPP Zon :  Sungai Merab

Pusat Khidmat Ahli Majlis,
Balai Raya Kemasyarakatan,
Taman PKNS Salak,
43900 Sepang, Selangor Darul Ehsan.
Telefon                : 03 – 87060778
Faksimile             : –

Telefon Bimbit    : 017 – 6021574
e-Mel                  : [email protected]

Keanggotaan Jawatankuasa

 • Jawatankuasa Infrastruktur Dan Kemudahan Awam
 • Jawatankuasa Pengindahan Bandar, Perumahan, Pengurusan Bangunan Dan Binaan Tanpa Izin
 • Jawatankuasa Kemasyarakatan, Alam Sekitar, Sukan Dan Pelancongan
 • Jawatankuasa Perunding Penduduk (JPP)

Pengerusi JPP Zon :  Labu