DIREKTORI PEGAWAI

Ybhg. Dato’ Haji Abd. Hamid Bin Hussain DSIS,AIS,PPT,PPC
Tuan Yang Di Pertua
[email protected]
03-83190200
Samb : 201

Tuan Zulnaidy Bin Zulkifli
Tuan Timbalan Yang Di Pertua / Setiausaha
[email protected]
03-83190200
Samb : 203

Ketua Jabatan

Nor Suhaila binti Saat
Pengarah
Jabatan Khidmat Pengurusan
[email protected]
03-83190200
Samb : 310 / 311

Ahmad Saifunazif bin Mat Yatim
Pengarah
Jabatan Kejuruteraan
[email protected]
03-83190200
Samb : 380 / 381

YM Raja Zulhelmi bin Raja Saleh
Pengarah
Jabatan Perbendaharaan
[email protected]
03-83190200
Samb : 265 / 266

Rozeta binti Md Yusof
Pengarah
Jabatan Perancangan Bandar
[email protected]
03-83190200
Samb : 370 / 371

Mohd Fahmy bin Tumut
Pengarah
Jabatan Penilaian Dan
Pengurusan Harta
[email protected]
03-83190200
Samb : 330 / 331

Zelda binti Mohd Zamri
Pengarah
Jabatan Pembangunan
Masyarakat
[email protected]
03-83190200
Samb : 242 / 243

 Sulaiman bin Abi Hashim
Pengarah
Jabatan Kawalan Bangunan
[email protected]
03-83190200
Samb : 350 / 351

Mohd Azran bin Musa
Pengarah
Jabatan Penguatkuasaan
[email protected]
03-83190200
Samb : 221

Mohamad Firdaus bin Mohamad Marji
Pengarah
Jabatan Kesihatan
Dan Persekitaran
[email protected]
03-83190200
Samb : 247

Noor Halif bin Noorzan
Pengarah
Jabatan Pelesenan
[email protected]
03-83190200
Samb : 255

Arefah binti Rahim
Pengarah
Jabatan Landskap
[email protected]
03-88005270 / 5271

Rosziana binti Bassin
Pengarah
Unit Pengurusan Maklumat
[email protected]
03-83190200
Samb : 210 / 211

Mohd Nor Amiruddin
bin Ab Karim

Pengarah
Unit Perundangan
[email protected]
03-83190200
Samb : 230

Fazariza binti Muhamad Mujal
Pengarah
Unit Audit Dalam
[email protected]
03-83190200
Samb : 320 / 340

Norrehan bin Amat Kasman
Pengarah
Unit Korporat Dan Perhubungan Awam
[email protected]
03-83190200
Samb : 301 / 302

Suhana binti Mohd Ghazali
Pengarah
Unit Integriti
[email protected]
03-83190200
Samb : 443

Aziaton binti Shuib
Pengarah
Unit Pusat Setempat (OSC)
[email protected]
03-83190200
Samb : 285 / 286

Nur Hidayati binti Dahalan
Pengarah
Unit Tender Dan Kontrak
[email protected]
03-83190200
Samb : 303

Mohamad Shahidan bin Hashim
Pengarah
Unit Pesuruhjaya Bangunan
[email protected]
03-83190200
Samb : 398 / 334