VISI, MISI, MOTO DAN FUNGSI

 • Visi

  Menjadi sebuah perbandaran sejahtera dan hijau menjelang 2020.

 • Misi

  Menerajui Kolaboratif Perkhidmatan Dengan Amalan Budaya Mulia Untuk Menjamin Kesejahteraan Masyarakat

 • Moto

  ‘Sepang Bersih, Hijau Dan Sejahtera’.

 • Fungsi

  • Merancang pembangunan secara tersusun, sejahtera dan seimbang.
  • Menyediakan kemudahan prasarana yang lengkap dan terkini bagi menggalakkan pertumbuhan sosio-ekonomi.
  • Menyediakan perkhidmatan kawalselia, kebersihan dan kesihatan serta kawalan penyakit berjangkit dengan berkesan dan menyeluruh.
  • Menyediakan landskap yang indah dan menarik.
  • Meningkatkan kualiti pengurusan kewangan dan perakaunan yang cekap dan telus.
  • Mewujudkan suasana persekitaran kerja yang berteraskan kepada teknologi maklumat yang terkini.
  • Melesen dan mengamal aktiviti perniagaan, iklan dan penjaja.
  • Menjalin hubungan antara masyarakat setempat melalui aktiviti-aktiviti sosio-budaya dan perancangan.
  • Meningkatkan dan melicinkan pentadbiran melalui perkhidmatan kakitangan yang berkualiti dan sentiasa mengamalkan nilai-nilai murni dan positif.
  • Menguatkuasakan undang-undang dengan adil dan saksama.